Zjawisko finansowe w praktyce

Zjawisko finansowe występuje wtedy kiedy dochodzi do transakcji. Inaczej mówiąc kiedy pieniądz jest w ruchu bądź bezruchu. Jest to bardzo interesujące zagadnienie. Występują zjawiska statyczne, czyli można tutaj mówić, że pieniądz jest w bezruchu, nic się z nim nie dzieje. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli zaczynamy oszczędzać na jakieś dobro np.: chcemy kupić samochód jakiejś lepszej marki i obliczyliśmy, że potrzebujemy jeszcze 2 miesiące, aby zebrać określoną kwotę pieniędzy. Pieniądze są w bezruchu przez 2 miesiące. Inna sytuacja występuje kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem dynamicznym. Zjawisko dynamiczne określa kiedy pieniądz jest w ruchu, jest wymieniany przez podmioty. Przykładem zjawiska finansowego jest np. zjawisko przychodowe, dzięki któremu mamy przychody pieniędzy za produkty i usługi, czyli zarabiamy, sprzedajemy – otrzymujemy zapłatę. Kolejnym przykładem może być zjawisko kredytowe oraz pożyczkowe. Finanse te związane są z kredytami oraz pożyczkami jakie udzielają przedsiębiorstwom bądź klientom indywidualnym. Kiedy pieniądz jest w ruchu zachodzi pewny proces. Nazywa się to strumieniem pieniężnym bądź finansowym. Chodzi tutaj o to jaka wartość pieniądza zostaje przelana między przedsiębiorstwami bądź osobami indywidualnymi w danym okresie czasu. Podsumowując warto przyjrzeć się bliżej zjawiskom finansowym.