Zewnętrze finansowanie przedsiębiorstwa

Firmy borykające się z problemami finansowymi muszą szukać ratunku u podmiotów niezwiązanych do tej pory z prowadzoną działalnością gospodarczą. Gdy osiągnięte zyski netto, czy wysokość dodatkowych wpłat wspólników do majątku podstawowego nie są wystarczające do zachowania płynności finansowej, wówczas by uniknąć likwidacji całego przedsiębiorstwa trzeba koniecznie pozyskać dodatkowych inwestorów, albo zaciągnąć jeden z rodzajów kredytów przeznaczonych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Banki przedsiębiorcom oferują produkty zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Krótkoterminowymi kredytami, które mogą zaciągać przedsiębiorcy są kredyty obrotowe. Kredyty na rachunku bieżącym mogą występować w dwóch rodzajach, mianowicie, jako zobowiązania odnawialne, jak i nieodnawialne. Z perspektywy przedsiębiorcy bardziej opłacalne są odnawialne kredyty obrotowe na rachunku bieżącym. Najczęściej okres kredytowania w takich przypadkach jest nie dłuższy od jednego roku. Kredytami na rachunku bieżącym można finansować tylko i wyłącznie aktualne zobowiązania. Wszystkie zaległości podatkowe i wobec kontrahentów muszą zostać pokryte w inny sposób. Innym sposobem finansowania działalności przedsiębiorstwa jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, którego okres spłaty może wynosić nawet trzydzieści lat.