Zdolność komunikowania się

Dla niemal każdego przedsiębiorcy, ważną kwestią jest umiejętność komunikowania się z ludźmi, przy czym chodzi tu nie tylko o mowę, ale także o zdolność pisania. Przedsiębiorca musi bowiem pozyskać klientów, ale także współpracować ze swoimi kontrahentami, czyli dostawcami lub odbiorcami swoich produktów, bądź usług. Ponadto, jeśli działalność z czasem się rozwija, konieczne będzie zatrudnienie współpracowników, a co za tym idzie, umiejętność pracy w zespole. Wprawdzie prawie każdy umie mówić i pisać, ale nie chodzi tu wyłącznie o same przekazywanie różnych komunikatów, ale przede wszystkim o wyrażanie nich w sposób precyzyjny, zwięzły i klarowny, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jeśli przedsiębiorca chce nawiązać kontakt z klientami bądź kontrahentami z zagranicy, oczywiście powinien znać też odpowiedni język obcy, przy czym język angielski można tutaj traktować jako uniwersalny. Ważna jest także umiejętność pracy zespołowej, tworzenia odpowiedniej atmosfery wśród swoich współpracowników, ale także podwładnych. Pomóc w tym może również komunikacja niewerbalna, czyli odpowiednie gesty i mowa ciała, adekwatne do danej sytuacji. Dobrze rozwinięta umiejętność komunikacji bez wątpienia przyda się każdemu przedsiębiorcy, zwłaszcza w obliczu panującego obecnie kultu sprzedaży za wszelką cenę.