Zapotrzebowanie

Nasz kraj potrzebuje silnego i zdecydowanego rozwoju, który będzie nastawiony w głównej mierze na rozrost małych przedsiębiorstw, które będą stanowić o sile naszego kraju. Jednak, żeby móc mówić o szybkim wzroście firm w naszym kraju, zarówno tych dużych, jak i tych najmniejszych, trzeba ułatwić życie petentom starającym się o założenie firmy, a nie utrudniać im życia. Niestety w naszym kraju problem związany z utrudnionymi możliwościami założenia własnej firmy są na tyle duże, że większość ludzi chcących mieć własną firmę, na długo przed planowanym otwarciem własnego przedsiębiorstwa rezygnuje z tego, a jest to wynik zbyt dużej biurokracji, która uniemożliwia szybkie założenie firmy. Ten problem ciąży na polskich przedsiębiorcach od wielu lat, a nie doczekaliśmy się jeszcze takich regulacji prawnych, które pozwolą na szybkie zakładanie firm, z których większość naszych rodaków mogłaby się utrzymać, a to z kolei wpływało by bardzo korzystnie na rozwój naszej gospodarki, która w ten sposób rozwijałaby się szybciej.