Zamówienia publiczne w sieci

Prawo zamówień publicznych uwzględnia już możliwość zawierania umów publicznych właśnie drogą internetową, co rzecz jasna jest krokiem w przyszłość ze strony ustawodawcy. Internet to nie tylko miejsce, w którym można się wiele dowiedzieć, ale także miejsce w którym można znaleźć pracę lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą, która będzie dla wielu spełnieniem marzeń, bo można robić to co się kocha, a to przecież jest najważniejsze. Regulacja prawna, która podejmuje kwestię związaną z umowami publicznymi zawieranymi drogą internetową jest artykuł 74 ustawy, który umożliwia aukcję elektroniczną. Dzięki temu ebiznes nie jest ograniczony do pewnych działalności gospodarczej, dzięki czemu ta branża rozwija się i w niedługim czasie stanie się głównym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, która jest dostępna dla każdego niezależnie od wieku czy też płci, bo każdy może tam znaleźć coś dla siebie, a to przecież jest najważniejsze. Dlatego też warto sięgnąć po ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej bo może przynieść to pożądane efekty.