Założenie własnej firmy szansa dla absolwentów

Minęły już dawno czasy, kiedy skończenie studiów wyższych gwarantowało takiemu absolwentowi zatrudnienie, zwłaszcza w większych miastach nie było kiedyś osób bezrobotnych legitymujących się dyplomem wyższej uczelni. Obecnie zmieniło się to całkowicie, bowiem młodzi ludzie mają większe problemy ze znalezieniem pracy, zwłaszcza ci po studiach, niż inne grupy – bezrobocie w Polsce wśród absolwentów wyższych uczelni sięga obecnie 25 procent, są jednak kraje, jak Grecja czy Hiszpania, gdzie ten odsetek dochodzi nawet do 50 procent. Co więc ma zrobić młody człowiek, gdy bezskutecznie rozsyła setki CV i nie może znaleźć jakiejkolwiek pracy? Jakimś wyjściem jest założenie własnej firmy, co może przynieść sukces, gdyż – jak mówią najnowsze badania – około 30 procent wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju jest prowadzonych przez ludzi, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Najważniejszą więc kwestią dla młodego absolwenta będzie zgromadzenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności biznesowej, co może ułatwić specjalny program operacyjny Kapitał Ludzki, skąd można uzyskać środki finansowe w wysokości nawet 40 tysięcy złotych. Inną opcją dla bezrobotnych absolwentów, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy, jest wystąpienie o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, obecnie jest to kwota do 21 tysięcy złotych.