Zakup samochodu – jako służbowy czy prywatny

Prowadząc w naszym kraju działalność gospodarcza przedsiębiorcy starają się wykonywać takie manewry, aby ponosić jak najmniejsze koszty prowadzenia firmy, automatycznie mieć możliwość zainwestowania oszczędzonych w ten sposób środków finansowych w rozwój firmy, jej unowocześnienie czy zakup nowych technologii. Jedna z form zaoszczędzenia pewnych środków jest zakup samochodu nie jako auta prywatnego, lecz po prostu jako samochodu służbowego, czyli będącego własnością naszej firmy. Jest to korzystniejsza forma dla przedsiębiorcy, gdyż daje możliwość zastosowania licznych odliczeń z tego tytułu, chociażby takich jak amortyzacja pojazdu, a więc wydatki ponoszone na jego naprawę, serwisowanie czy ulepszenie poprzez przeróbki. W takiej tez sytuacji samochód wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa, co automatycznie zwiększa jego wartość i umożliwia przez to wzięcie większego kredytu na firmę. Posiadając taki pojazd jako służbowy, możemy wywalczyć niższa podstawę opodatkowania, poprzez wykazanie poniesionych wydatków takiego rodzaju jak ubezpieczenie pojazdu służbowego, jego bieżące naprawy, zakup części zapasowych czy serwisowanie auta. Tak więc reasumując powyższe rozważania jednoznacznie można stwierdzić, że bardziej korzystne jest dla przedsiębiorcy kupno auta z przeznaczeniem jako pojazdu czysto służbowego.