Zakres badań mikroekonomii

Jak wskazuje tytuł zajmiemy się tutaj zakresem badań mikroekonomii. Ogólnie rzecz biorąc ekonomię możemy podzielić właśnie na mikroekonomię oraz makroekonomię. Jak sama nazwa wskazuje makroekonomia odnosi się do gospodarki i różnego typu rządzących nią praw czy reguł w sposób globalny. Mikroekonomia ma inne podejście. Zgodnie z prostą definicją ekonomii jest to nauka zajmująca się badaniem i opisem procesów związanych z produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Mamy tu na myśli zarówno takie dobra jak towary czy produkty, ale również i usługi. Ogólnie ekonomia zakłada, iż na rynku istnieje niedobór towarów i usług, a także środków, za jakie można nabyć takowe. Dlatego też konsument zmuszony jest do wyborów. I tu przechodzimy do mikroekonomii. Otóż jest to dział ekonomii związany z problemami, jakie dotyczą relacji między klientem, a przedsiębiorstwem, ich wzajemnymi zależnościami i tym podobnymi. Mikroekonomia szczegółowo bada też sprawy związane z tym jak przebiega proces samego wyboru, którego dokonuje konsument na rynku. Jak zatem widać zajmuje się ona bardziej szczegółowymi czy też można by powiedzieć bardziej przyziemnymi sprawami w porównaniu do ekonomii w ujęciu makroekonomii. Tak czy inaczej obydwa działy są bardzo ważne i warto się nimi przynajmniej w podstawowym zakresie zainteresować.