Wpływ kondycji gospodarki na bezrobocie

Jednym z elementów, nad którymi prowadzi badania ekonomia jest bezrobocie. Mowa tu zarówno o powstawaniu bezrobocia jak i walce z takowym. Jak się okazuje nie tylko zły stan gospodarki może mieć wpływ na zwiększanie się liczby osób bez pracy, ale również takowy wzrost poziomu bezrobocia może pogarszać stan gospodarki. Jeżeli ludzie nie mają pracy nie mają też środków do życia. W takim wypadku spada konsumpcja. Następstwem spadku konsumpcji jest spadek sprzedaży. W takim wypadku producenci muszą obniżać koszty by sami nie skończyć, jako bankruci i osoby bezrobotne. To niestety bardzo często kończy się zwolnieniami, a zatem zamyka się przysłowiowe koło prowadzące do coraz gorszego stanu gospodarki, a co za tym idzie problemów politycznych i społecznych. Aby tego uniknąć rządy poszczególnych państw walczą z bezrobociem tak by je zmniejszać. Mowa tu na przykład o inwestycjach państwowych, które dają pracę obywatelom. Innym sposobem jest kształcenie i finansowanie różnego typu kursów, dzięki którym mogą zdobyć nowy zawód. Sporo środków finansowych przeznaczanych jest na programy promujące samo zatrudnienie, czyli zakładanie firm w tym przeważnie w postaci jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest to bardzo ważne, ponieważ może pomóc ludziom w uniezależnieniu się finansowo od pomocy w przyszłości.