Właściwości gospodarki rynkowej

Jedną z konsekwencji zmiany ustrojowej w Polsce, która dokonała się w Polsce w 1989 r., jest wprowadzenie gospodarki rynkowej. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że jest to zmiana najważniejsza. Z wolności i swobód bowiem niekoniecznie wszyscy muszą aktywnie korzystać, natomiast nie sposób uciec od konsekwencji istnienia gospodarki rynkowej. Choć oczywiście gospodarka rynkowa nie jest pozbawiona wad, to jednak przyniosła nam wszystkim liczne korzyści, z których rzuca się w oczy przede wszystkim obfitość towarów w sklepach i bardzo szeroka dostępność wielu różnych usług. Powszechność funkcjonowania gospodarki rynkowej na całym świecie, wynika z jej podstawowych cech. Jest nią dominacja własności prywatnej, wynikająca z jej nienaruszalności, zagwarantowanej przez prawo. W gospodarce rynkowej panuje też wolna konkurencja, czyli swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, a przedsiębiorstwa konkurują między sobą, dążąc do osiągnięcia zysku. Wszelkie dobra są alokowane na rynku, a ich ceny są regulowane poprzez popyt i podaż. W gospodarce rynkowej państwo interweniuje w nieznacznym stopniu, a przedsiębiorstwa państwowe mają niewielki udział w rynku. Podmioty gospodarcze są w pełni samodzielne, czyli ich działalność może być ograniczana jedynie przez przepisy prawa, dotyczące tej działalności.