Udział w imprezie firmowej a podatek

Od wielu już lat trwają w naszym kraju spory odnośnie, tego, czy pracownicy, którzy uczestniczą w imprezach firmowych różnego rodzaju, jak chociażby wyjazdy integracyjne, zobowiązani są płacić podatek od kwoty osiągniętej w wyniku takiego wyjazdu korzyści. Oczywiście urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że taki podatek jest obowiązkowy, bo w świetle obowiązującego prawa każda korzyść materialna powinna być opodatkowana. Z kolei druga strona twierdziła, że nie sposób przecież jest ustalić, w jakim stopniu skorzystali z takiego wyjazdu poszczególni pracownicy firmy, bo przecież nikt nie jest w stanie określić, ile kto zjadł czy wypił i dokładnie na jaka kwotę miała miejsce konsumpcja każdego z uczestników takiej imprezy. W roku 2001 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że racje w kwestii podatków od tak osiągniętych korzyści ma minister finansów. Tak więc urzędy skarbowe w swojej pracy wymagają jednak od poszczególnych pracowników, składających deklaracje podatkowe, by uwzględniali również poniesione korzyści z uwagi na uczestnictwo w imprezach firmowych. Urzędy przyjmują taką zasadę, że należy obliczyć całkowity koszt takiej imprezy, a następnie podzielić go przez liczbę uczestników imprezy – kwota, którą uzyskamy w ten sposób, ma posłużyć do obliczenia osiągniętej korzyści i podatku z niej.