Trudny kredyt – znaczne utrudnienie w prowadzeniu biznesu

Cały czas trwa dyskusja o tym, że w naszym kraju nadal nie ma dobrego środowiska i sprzyjających przepisów dla rozwoju przedsiębiorczości, dotyczy to głównie prowadzenia małych i średnich firm, które przecież są w Polsce największym pracodawcą. Dlatego każda nowa regulacja prawna, która w jakiś sposób utrudnia prowadzenie biznesu, jest negatywnie oceniana przez samych przedsiębiorców, którzy przecież wiedzą najlepiej, co jest dla nich korzystne, a co utrudnia im tylko prowadzenie wydajnej działalności. Jednym z czynników, które w ostatnim okresie czasu mają negatywny wpływ na rozwój firm, jest coraz trudniejszy do osiągnięcia kredyt. Komisja Nadzoru Finansowego w ciągu ostatniego roku wprowadziła szereg rekomendacji, które w swoim założeniu miały zapobiec udzielaniu przez banki tak zwanych toksycznych kredytów, czyli niemożliwych potem do spłacenia. Jednak dobre zamysły nie zawsze przekładają się na realne dobre działanie, bowiem coraz trudniejszy kredyt bankowy, nawet trudniej dostępny dla klienta indywidualnego powoduje, że kupujemy mniej mieszkań czy innych produktów, co odbija się negatywnie na całych sektorach gospodarki, jak budownictwo, przemysł wytwórczy czy sfera usług. Trudniejszy do uzyskania kredyt jest tez dużym utrudnieniem w prowadzeniu biznesu, kiedy firmy, pragnące inwestować w swój rozwój, nie mogą wspomóc się kredytem, gdyż banki mają w wielu przypadkach związane ręce przez kolejne rekomendacje KNF-u.