System emerytalny w Polsce

Każdy z nas chciałby nie tylko dożyć starości, ale także żyć na niej na godnym poziomie. Wprawdzie godna starość dla każdej osoby może oznaczać coś innego, lecz niewątpliwie za taką można przyjąć stan, w którym emeryt jest stosunkowo zdrowy i posiada wystarczającą ilość pieniędzy na swoje życie. Stan zdrowia zleży od wielu czynników, w tym również od właściwej opieki lekarskiej. Natomiast ilość pieniędzy, którymi będzie dysponował na emeryturze, przede wszystkim zależy od tego, jaką sumę odłożył ze składek emerytalnych podczas pracy. Duża część obecnych emerytów w Polsce pracowała jedynie w systemie emerytalnym, gdzie całość świadczeń pochodziła z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj pracujące osoby, którym niewiele pozostało do przejścia na emeryturę, muszą być świadome, iż powinny starać się o otrzymywanie emerytury w istocie ze wszystkich III filarów systemu emerytalnego. I filar to gwarantowana najniższa emerytura, a pieniądze pochodzą z ZUS. II filar obejmuje tę część składek, która jest przekazywana w ramach składek emerytalnych do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ponadto istnieje także III filar, który jest całkowicie dobrowolny i pozwala na odłożenie pewnych środków na starość. Niestety, może się okazać, że środki zgromadzone przez nas dzięki II i III filarowi, okażą się daleko niewystarczające.