Spadek wartości pieniądza

W tytule mamy do czynienia ze stwierdzeniem o spadku wartości pieniądza jak wiemy jest to najprostsza definicja inflacji. Ogólnie rzecz biorąc inflacja jest to spadek wartości pieniądza w czasie. W związku z tym wraz z upływem czasu za tą samą kwotę pieniędzy możemy nabyć mniej. Ważne jest to by w tym czasie wzrosły zarobki. Chodzi tu oczywiście o taki wzrost, który będzie wyższy niż poziom inflacji. Jeżeli poziom wzrostu zarobków będzie wyższy niż poziom inflacji możemy mówić o bogaceniu się i rozwoju gospodarczym. W przypadku odwrotnym, czyli jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której zarobki rosną wolniej od inflacji mamy do czynienia z zubożeniem. Takowa inflacja jest przedmiotem, a właściwie jednym z przedmiotów badań ekonomii. W ujęciu globalnym mamy tu do czynienia z makroekonomią. To właśnie makroekonomia zajmuje się badaniem inflacji oraz jej przyczyn oraz co za tym idzie i jej skutków. Badania takowe mają za zadanie walkę z inflacją. Oczywiście z inflacją walczą zarówno poszczególne kraje jak i wspólnota międzynarodowa. Ekonomia, jako nauka dostarcza odpowiednich informacji i sposobów na takową walkę. Bez tego moglibyśmy mieć do czynienia z bardzo poważnymi problemami. Ogólnie sprawa jest skomplikowana, ponieważ elementów wpływających na inflację jest naprawdę bardzo dużo.