Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy

Każdego roku w naszym kraju popowstaje kilkaset tysięcy nowych firm, oczywiście nie wszystkie z nich są duże, większość to firmy jednoosobowe, przynajmniej na początku swojej działalności. Aby skutecznie zaistnieć w biznesie, a więc osiągnąć sukces, nawet początkowo w takiej postaci, że będziemy w stanie utrzymać się na rynku, na pewno potrzebne są dwa czynniki – pomysł na własny biznes oraz zdobycie środków finansowych na wdrożenie w życie tego pomysłu. Wysokość środków finansowych niezbędnych do uruchomienia własnej firmy jest oczywiście zależna od rodzaju działalności firmy, czy będzie ona coś produkować, czy będą to typowe usługi dla ludności. Jeśli jesteśmy osoba bezrobotną, możemy ubiegać się o pieniądze z funduszu aktywizacji osób bezrobotnych, a więc te, którymi dysponują urzędy pracy. Oczywiście nie każdy bezrobotny otrzyma pieniądze z tego funduszu, musi spełnić kilka warunków łącznie. Musi być bezrobotnym zarejestrowanym przez okres co najmniej 6 miesięcy, ponadto przedstawić szczegółowy biznesplan, gdzie będzie opisane wszystko na temat działalności przyszłej firmy. Kolejny warunek to nie prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nie rolniczej, w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – po otrzymaniu pieniędzy trzeba przez co najmniej 1 rok prowadzić firmę.