Rozwój Polski

Od kiedy nasz kraj znajduje się w Unii Europejskiej widać różnicę w wielu przypadkach z tym, co było przed 2004 rokiem, a co jest dzisiaj. Jadąc przez Polskę można zobaczyć piękne drogi, budynki, szkoły, chodniki, które w dużej mierze remontowane są ze środków unijnych, dzięki czemu poziom rozwoju naszego kraju w dużej mierze przyspieszył, z czego Polacy mogą być w szczególności dumni. Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju, a Unia Europejska jest jednym z tych elementów, który umożliwia szybki rozwój naszego kraju, który nie odbywa się tylko i wyłączni na obszarze rządu, ale przede wszystkim dotacje trafiają do gmin i powiatów, które starają się jak tylko mogą, by dotacje unijne trafiały właśnie do ich gmin, które dzięki temu będą mogły nadrabiać dystans dzielący je od gmin innych państw Unii Europejskiej, które są bardziej zamożne. Budżet Unii Europejskiej każdemu krajowi przyznaje odpowiednie sumy pieniędzy, przez co każdy z tych państw powinien w całości wykorzystać dotacje z Unii i przeznaczyć je na szybki rozwój naszego kraju.