Różnice miedzy kredytami i pożyczkami

Często spotykamy się z pojęciami kredyt oraz pożyczka używanymi wymiennie. Oczywiście w ogólnym rozrachunku nie ma w tym nic złego. Jednak, jeżeli chcemy być na prawdę szczegółowi możemy wskazać parę różnic między tymi dwoma zobowiązaniami. Zacznijmy od tego, kto takowych zobowiązań udziela. W tym wypadku, jeżeli chodzi o kredyty mamy do czynienia ze zobowiązaniami bankowymi. Pożyczki to natomiast zobowiązanie typowo pozabankowe, mimo iż nazwę pożyczka możemy znaleźć również bardzo często w ofercie bankowej. Ogólnie rzecz biorąc pożyczka jest w pełni znaczenia tego słowa zobowiązaniem n, a cel dowolny. Klient zaciągając pożyczkę w instytucji pozabankowej może tak uzyskane pieniądze wydać jak mu się tylko spodoba bez informowania pożyczkodawcy o celu, na jaki zaciąga zobowiązanie. Inaczej jest w przypadku banków i kredytów bankowych. Takowe zobowiązania zawsze są zobowiązaniami celowymi. W umowie mamy do czynienia z mniej lub bardziej poważnym wyszczególnieniem tego, na co takowy produkt można przeznaczyć. Nawet, jeżeli mamy do czynienia z kredytami na dowolny cel konsumpcyjny to i tak musi to być cel konsumpcyjny. Jak zatem widać różnica jest. Może ona odgrywać dość znaczącą rolę. Oczywiście pomiędzy zobowiązaniami bankowymi i pozabankowymi istnieje jeszcze wiele innych różnic, o których nie zostało tu wspomniane.