Przyczyny kryzysu ekonomicznego

Kryzys ekonomiczny czy też kryzys gospodarczy, z jakim wciąż mamy do czynienia jak wszyscy zapewne wiemy rozpoczął się kilka lat temu. Niestety było to tak poważne załamanie, iż jego poważne skutki odczuwamy do dziś. Jakie były przyczyny wystąpienia takowego kryzysu, który tak poważnie wpłyną na gospodarkę i spowodował, iż miliony ludzi dosłownie z dnia na dzień pozostały bez pracy, a często bez środków do życia? Otóż wszystko ma swoje podłoże w machinacjach finansowych i źle funkcjonującym globalnym systemie finansowym. Wiele osób odpowiedzialnych za potężne firmy, które dzieliły i rządziły na rynku finansowym w ujęciu globalnym dopuściło się wielu zaniedbań. Obrano złą politykę, która nazbyt pozwoliła na pozytywne patrzenie w przyszłość, a przysłoniła się widmo zaistnienia problemów. I w momencie, gdy wszystkie niejasności oraz manipulacje zaczęły wychodzić na jaw całość rozsypała się jak przysłowiowy domek z zapałek lub kart. Nie udało się już tego zatrzymać. Problemy kilku potężnych korporacji i banków zapoczątkowały problemy całego sektora finansowego. Szybko przeniosło się to na inne sektory uzależnione od finansów i kredytów. Upadały firmy lub też stawały na skraju upadku. Pociągnęło to za sobą falę zwolnień. Wielu ludzi żyło na kredyt i nie mając ich, z czego spłacać straciło niemal cały swój majątek.