Przedmiot badań mikroekonomii

Ekonomia jest nauką, która przez ostatnie dziesięciolecia bardzo się rozwinęła i wykształciła w sobie wiele dodatkowych dziedzin, wśród nich w dalszym ciągu największym znaczeniem cieszą się mikroekonomia i makroekonomia. Problemami gospodarczymi indywidualnych podmiotów zajmuje się mikroekonomia. Bada zachowania i decyzje nie tylko indywidualnych uczestników rynku finansowego, lecz także pojedynczych podmiotów gospodarczych. Tego rodzaju dziedzina nauki jest niezwykle przydatna współczesnej gospodarce, bez jej wyników badań, trudno byłoby przewidzieć wiele zjawisk i zachowań rynkowych. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się zagadnieniami typu, co wpływa na cenę określonego dobra i usługi, czy szuka odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników kształtujących popyt i podaż. Na popyt danych dóbr i usług rzecz jasna największy wpływ ma ich cena, lecz nie mniejszą rolę odgrywają zarobki konsumenta, ceny dóbr zastępczych i uzupełniających czy też gusta i preferencje danego odbiorcy. Badania mikroekonomiczne mogą nam pomóc w ustaleniu odpowiedzi dotyczących również podmiotów gospodarczych. Mikroekonomia sprawdza, co wpływa na wielkość produkcji w konkretnym przedsiębiorstwie, albo w całym segmencie gospodarki. W analizach mikroekonomicznych bez problemu znajdziemy odpowiedzi dotyczące czynników wpływających na wysokość płac i stóp procentowych.