Przedmiot badań makroekonomii

Gdy mowa o ekonomii na pierwszy plan prędzej czy później wypływają dwie dziedziny, mianowicie chodzi tutaj o makroekonomię i mikroekonomię. Mikroekonomia porusza tematy ważne z punktu widzenia jednostkowe, to znaczy pojedynczego podmiotu gospodarczego, czy pojedynczego gospodarstwa domowego. Mikroekonomia pomaga w zebraniu wielu informacji dotyczących motywacji konsumenta do takiego właśnie a nie innego postępowania w kwestiach finansowych. Z kolei makroekonomia zajmuje się zjawiskami ważnymi dla całej gospodarki. Wyjaśnia czynniki wpływające na popyt i podaż określonych dóbr i usług, czy potrafi wskazać poziom bezrobocia i stopę inflacji, a także konsekwencje płynące z takiej właśnie sytuacji. Na przestrzeni dziesięcioleci zarówno makroekonomia, jak i mikroekonomia znacząco się zmieniły i rozwinęły. Dzisiaj wiemy wiele rzeczy, o których przed dwudziestoma laty nawet nie mogliśmy marzyć. Makroekonomia poza wspomnianymi powyżej zjawiskami zajmuje się również całą sferą finansów publicznych, ich rozdysponowania, czy na przykład bilansem płatniczym. Badania z tego zakresu są niezwykle pożyteczne przy prognozowaniu kierunku rozwoju gospodarki danego kraju, czy na przykład przy ocenie kondycji finansów publicznych. Nie sposób przejść obojętnie obok informacji, które podsuwają nam pod nos ekonomiści.