Przed czym uchroni nas wiedza ekonomiczna ?

Dla większości ludzi ekonomia, z racji liczb, kojarzy się z matematyką i po części z tego właśnie powodu nie zamierzają mieć z nią do czynienia. Jednak, tak jak znajomość matematyki na pewno przydaje się w codziennym życiu, tak również i ekonomia nie jest nauką oderwaną od rzeczywistości. W jakich, codziennych lub przynajmniej częstych, sytuacjach może nam się przydać wiedza ekonomiczna? Otóż z regułami ekonomii mamy do czynienia, wykonując jakąkolwiek operację gospodarczą. Wcale nie musimy przy tym prowadzić działalności gospodarczej, wystarczy przejść się do najbliższego sklepu i cokolwiek tam kupić, aby tym samym zawrzeć umowę kupna – sprzedaży. Ważną część wiedzy ekonomicznej stanowią również kwestie związane z finansami. Powinniśmy tym samym wiedzieć, czym jest procent składany, jak naliczane są odsetki od kredytów, jaki produkt bankowy można uznać za najbardziej korzystny. Wprawdzie zawsze możemy zdać się na opinię specjalistów, pamiętajmy jednak o tym, że zawsze mogą mieć oni interes w tym, żeby nie powiedzieć o oferowanym przez siebie produkcie finansowym wszystkiego, przedstawiając go w korzystnym świetle. Tym samym, wiedza ekonomiczna pozwoli nam nie tylko głębiej poznać świat ekonomii i finansów, ale też wyrobić sobie własne zdanie na temat różnych szeroko reklamowanych produktów i usług.