Produkt krajowy brutto

Jednym z pojęć ekonomicznych, z którym niewątpliwie się często spotykamy, czytając prasę, jest produkt krajowy brutto (PKB). Mowa o nim zazwyczaj wtedy, gdy podawana jest wielkość rozwoju gospodarczego w danym okresie, bądź też przedstawiana prognoza rozwoju gospodarczego. Przeważnie chodzi tutaj o przyrost PKB w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli o dynamikę PKB, która przeważnie w Polsce sięga 3 – 4%, ale w latach kryzysu gospodarczego jest niewątpliwie mniejsza. Mało kto jednak, poza osobami, które studiowały ekonomię lub zawodowo mają z nią do czynienia, orientuje się dokładnie, czym jest PKB. Otóż produkt krajowy brutto to suma wszystkich produktów i usług powstałych na terenie danego kraju w określonym czasie, podawana w cenach bieżących. W Polsce, nawet w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, który zresztą nadal trwa, mamy co roku większy PKB. Jednak pamiętajmy o tym, że jest to raczej syntetyczny wskaźnik rozwoju gospodarczego. Mimo wzrostu PKB, zwykły człowiek może w tym czasie stracić pracę, osiągając tym samym oczywiście niższe dochody. Również i wzrost cen towarów i usług, z których często się korzysta, może być znacznie wyższy od wzrostu PKB, co oczywiście także może powodować niewielkie zubożenie. Można więc przyjąć, że od wzrostu PKB ważniejsza jest realna poprawa warunków życia.