Produkt krajowy a produkt narodowy brutto

Obok produktu krajowego brutto, studenci ekonomii poznają jeszcze jedno pojęcie, a mianowicie produktu narodowego brutto. Obydwa pojęcia brzmią podobnie i także ich sens jest zbliżony. Mianowicie produkt krajowy brutto (PKB) to ogół towarów i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie według ich cen, natomiast jego produkt narodowy brutto (PNB) to także ogół towarów i usług, ale wytworzonych przez członków danego narodu, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Posługując się przykładem, można powiedzieć, że usługa świadczona przez Polaka w Anglii jest zaliczana do PNB, natomiast do PKB już nie. Z kolei do PKB zaliczy się posiłek ugotowany przez Chińczyka w polskiej restauracji, nie będzie on jednak składnikiem PNB. W kraju niemal jednolitym narodowościowo, w którym w dodatku procesy migracyjne są niewielkie, czyli przykładowo w Polsce socjalistycznej, różnice między PKB i PNB są niewielkie. Mogą być one jednak znaczące przy dużej imigracji, jaka ostatnio wystąpiła z Polski na Zachód. Trudno tu o dokładne dane, ale można sądzić, iż obecnie polski PNB może być znacznie większy od PKB. Dla Polski nie jest to zjawisko korzystne, gdyż gospodarka rozwija się mniej intensywnie, a od produktów wyprodukowanych poza Polską, nie zostają w naszym kraju podatki, a tym samym mniejszy jest budżet państwa.