Prawo popytu i podaży

Zjawiskami, które od dziesiątków lat szczególnie interesują ekonomistów są prawo popytu i podaży. Choć zostały opracowane przed wielu laty, to w dalszym ciągu skupiają uwagę wielu ekonomistów, ponieważ zarówno na popyt, jak i na podaż wpływ ma wiele czynników, które bardzo trudno przewidzieć. O wielu z nich dowiadujemy się dopiero po fakcie, gdy okazało się, jak wielkie szkody przyniosły one gospodarce. Prawo popytu głosi, że na popularność danego dobra i usługi wpływ ma jego cena. Im cena jest niższa, tym większą liczbę konsumentów ona przyciągnie. Na popyt poza ceną wpływ mają oczywiście dochody konsumentów. Za konsumenta w tym przypadku jest uważana nie tylko osoba fizyczna, dokonująca wyborów na rynku, lecz również wszystkie podmioty gospodarcze, które również partycypują w podziale tych dóbr. Preferencje konsumenckie i aktualnie obowiązujące gusta odgrywają w tym względzie również niepoślednią rolę. Na popyt towarów i usług wpływ mają także ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych. Dla wielu konsumentów najistotniejszym czynnikiem wpływającym na popularność danego towaru jest potrzeba wyjścia przed szereg, wyróżnienia się ubiorem, czy innymi akcesoriami. Z kolei na podaż wpływ mają czynniki produkcji, technologia przygotowania danego towaru, warunki klimatyczne, czy poziom popytu.