Pożądane cechy młodego przedsiębiorcy

W dobie obecnego spowolnienia gospodarczego w naszym kraju, a co za tym idzie postępującego bezrobocia, dobrym pomysłem na znalezienie pracy jest założenie własnej działalności gospodarczej. W tym celu należy zgromadzić odpowiednie środki finansowe, czy to korzystając ze wsparcia rodziny, co jest najlepszym rozwiązanie, czy też występując o otrzymanie dotacji z urzędu pracy lub też w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednak nie każdy sprawdzi się jako przedsiębiorca, okazuje się bowiem, że wiele osób zakłada własny biznes i po krótkim czasie działalności firma jest zamykana, z uwagi na niską rentowność, a więc brak celowości kontynuowania takiej działalności. Na pewno młody przedsiębiorca powinien z jednej strony posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, jednak aby były one trafne i optymalnie skuteczne, musi przedtem następować dokładaną analizę konkretnej sytuacji. Dobry przedsiębiorca powinien posiadać też umiejętność wsłuchiwania się w rynek, umieć wyciągać logiczne wnioski z danej sytuacji i w odpowiednim czasie przeprofilować swoja firmę, jeśli okaże się, że działalność firmy już nie jest prowadzona w ramach zapełnienia niszy na rynku, której już nie ma. Z jednej strony więc przedsiębiorca powinien działaś szybko, z drugiej zaś na tyle rozważnie, by poprzez podjecie pochopnej decyzji nie stracić kapitału i nie doprowadzić firmy na skraj upadłości.