Pomysł na biznes – dom spokojnej starości

Jeszcze do niedawna w naszym kraju nie zdarzały się sytuacje, aby funkcjonowały domy spokojnej starości, których właścicielami były prywatne osoby. Generalnie placówki tego rodzaju były państwowe albo też opieka nad nimi była sprawowana przez organizacje pozarządowe. Od pewnego jednak czasu powstaje coraz więcej domów opieki prywatnych, jest to z jednej strony konkurencja dla tych placówek państwowych, z drugiej strony uzupełnienie działalności i możliwość większego wyboru dla potencjalnych pensjonariuszy. Czy założenie takiej placówki jest dobrym pomysłem na biznes, czy można z tego wyżyć? Doświadczenia już istniejących domów wskazują, że można się utrzymać z tego rodzaju placówki, oczywiście jest to uwarunkowane pewnymi czynnikami. Trzeba liczyć się z tym, że na początku konieczne będzie inwestowanie w taki dom, a więc w odpowiednie jego wyposażenie, infrastrukturę, przystosowanie do funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. Ważne jest więc już na samym początku, na etapie planowania skalkulowanie wszelkich kosztów oraz spodziewanych zysków, pamiętając o tym, że już po przyjęciu pensjonariuszy największy koszt będzie generowało utrzymanie personelu takiej placówki, bowiem poza lekarzem na pewno trzeba będzie zatrudnić dla grupy kilkunastu pensjonariuszy 2 pielęgniarki, 2 osoby jako personel pomocniczy do opieki, 2 kucharki oraz pracownika gospodarczego, który będzie czuwał nad sprawnością urządzeń i sprzętu zgromadzonego w placówce.