Podział finansów ze względów na kryterium

Jeżeli rozumiemy czym są finanse każdy z nas powinien również dowiedzieć się jak możemy je podzielić. Nie jest to trudny podział. Finanse dzielimy na prywatne i publiczne. Finanse publiczne pochodzą głównie z darów publicznych, całego majątku publicznego oraz przychodów, które wracają do państwa tj. zwroty pożyczek, zwroty kredytów oraz emisja papierów wartościowych. Przykładową funkcją finansów publicznych jest funkcja alokacyjna, dzięki której dostarczane są towary i usługi dla społeczeństwa, które są finansowane z publicznych funduszy. Finanse publiczne zajmują się gromadzeniem i rozporządzaniem środków pieniężnych publicznych. Finanse również dzielimy na prywatne. Finanse prywatne dotyczą małych, średnich i dużych firm. Umożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, umożliwiają prowadzenie gospodarstwa domowego oraz zapewnienie bytu własnej, bliskiej rodziny. Zajmują się analizowaniem, zbieraniem oraz wykorzystywaniem zasobów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Finanse prywatne nie oddziałują na inne czynniki np.: na państwo. Służą potrzebą danej osoby lub przedsiębiorstwa. Każdy z nas kto zapoznałem się z terminami finansów, podziału finansów to zdaje sobie sprawę, że strasznie ułatwiają życie codzienne. Mamy poczucie kontroli nad swoimi finansami. Poznanie systemu finansów może przynieść pozytywne skutki jeżeli mamy ochotę zacząć oszczędzać np. przed świętami kiedy wydajemy znacznie wyższą kwotę pieniędzy niż zazwyczaj.