Podział części dochodu narodowego, czyli ekonomia społeczna

Każdy z nas wydaje codziennie pieniądze. Wiemy również, że od produktów bądź usług płacimy podatki. Każdy z nas jest prawnie zobowiązany do opłacania podatków, które trafiają do naszego państwa. Ekonomia społeczna zajmuje się podziałem części dochodu narodowego, który jest przekazany dla społeczeństwa. Przykładową funkcją ekonomii społecznej jest integracja społeczna i działalność na runku pracy. Przykładem jest „Fundacja Sławek” i pomaga ona na przykład osobom, które wyszły z więzienia, aby ułatwić im powrót do społeczeństwa oraz znaleźć dochodową pracę. Ekonomia społeczna łączy w sobie elementy ekonomiczne i społeczne. Nie stawia na zysk w celach zarobkowych, ale społecznych. Fundacja uzbiera określoną pulę pieniędzy i przeznacza je na określone pomysły. Wiele razy są organizowane specjalne festyny dla ludności, na których są zbiórki pieniędzy. Ekonomia jest połączona ze aspektami społecznymi, czyli integracją zbiórki pieniędzy z ludnością, która może się dobrze bawić i zrelaksować na festynie. Nadrzędna funkcją społecznej ekonomii jest niedopuszczenie do wykluczenia społecznego. Wykluczeniu społecznemu są zagrożone osoby długotrwale bezrobotne, izolowane oraz uzależnione. Wszystko jest organizowane tylko dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, a fundacje to w bardzo dużym stopniu ułatwiają.