Podstawowe zagadnienia ekonomi

Ekonomia jest nauką społeczną zajmującą się analizą i opisem trzech podstawowych zagadnień. Mowa tu o produkcji dóbr, dystrybucji dóbr oraz konsumpcji dóbr. Zanim przejdziemy do krótkiego omówienia tych podstawowych zagadnień związanych z ekonomią zdefiniujmy takowe dobra. Otóż mówiąc o dobrach mamy tu na myśli zarówno towary, produkty jak i usługi. Ekonomia w swych badaniach wychodzi z założenia, iż na rynku mamy do czynienia z niewystarczającą ilością dóbr, przez co konsument zmuszony jest do dokonywania określonych wyborów. Miedzy innymi takowe procesy wyboru bada ekonomia. Przejdźmy jednak do trzech podstawowych zagadnień. Mowa tu o produkcji, dystrybucji jak i konsumpcji. Otóż produkcja to po prostu wytwarzanie dóbr. Może to być na przykład fabryka samochodów czy farma rolna. Dobra wytworzone należy odpowiednio do klienta dostarczyć. W takim wypadku mamy do czynienia z dystrybucją. Jest to proces nastawiony na zysk, zaplanowany i zrealizowany w celu dostarczenia dóbr konsumentom, którzy wyrażają na takowe dobra zapotrzebowanie. Ostatnim elementem jest tu konsumpcja jest związana z zaspokajaniem potrzeb czy też pragnień przy wykorzystaniu określonych dóbr. Wszystkie te procesy i działania bada właśnie ekonomia. Warto tu przypomnieć, iż możemy mieć do czynienia zarówno z mikro jak i makroekonomią.