Płynność finansowa w firmie

Zastanawiamy się czym jest płynność finansowa. Prowadzimy działalność gospodarczą, więc złotym środkiem na sukces jest płynność finansowa. Przedsiębiorstwa posiadają płynność kiedy są zdolne do spłaty swoich bieżących zobowiązań do jednego roku. Brak płynności finansowej niestety nie pozwala przedsiębiorstwu istnieć, ponieważ nie spłaca swoich zaległych krótkoterminowych zobowiązań w terminie i niestety musi ogłosić upadłość. Wysoka płynność firmy pokazuje, że większa część kapitału własnego firmy jest zamrożona. Ocenia się płynność finansową zarówno okresu krótszego do jednego roku oraz dla okresu dłuższego powyżej 1 roku. Każda firma dąży do tego, aby uzyskać płynność finansową we własnej firmie, aby dobrze prosperować na rynku. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od dostawców to bardzo nam to pomaga jeżeli jesteśmy w stanie od razu zapłacić za przywieziony nam towar bądź umawiamy się na termin odroczony spłaty. Jeżeli nie będziemy posiadali płynności finansowej dostawcy przestaną nam ufać oraz nie będą chcieli oferować nam ich usług. Płynność finansową wykorzystują głównie banki przy udzielaniu kredytów swoim klientom oraz menedżerowie w przedsiębiorstwach. Warto znać pojęcie płynności finansowej. Płynnością finansową można także zarządzać przez: rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat oraz bilans.