Obliczanie ryzyka inwestycyjnego

Z każdą inwestycją, niezależnie od tego, na jakim rynku została ona przeprowadzona wynika pewne ryzyko i niebezpieczeństwo poniesienia start. Tam, gdzie inwestujemy swoje pieniądze, zawsze występuje ryzyko straty. To ryzyko może być mniejsze i większe, ale zawsze się przewija. Dużym ryzykiem obarczone są na przykład inwestycje w niektóre papiery wartościowe, jak akcje spółek. Jeśli dokładnie nie prześledziliśmy sytuacji finansowej danej spółki, to może się w krótkim czasie okazać, że boryka się dana spółka z dużym problemami ekonomicznymi i ma kłopoty w utrzymaniu płynności finansowej. Takie okoliczności niechybnie wpłyną na gwałtowny spadek cen pojedynczych akcji takiej spółki. W ogóle grając na giełdzie trzeba każdy krok wykonywać bardzo ostrożnie. Większość krótkoterminowych inwestycji obciążonych jest dużym ryzykiem inwestycyjnym. By dokładnie przeanalizować całą sytuację warto dodatkowo skorzystać z pomocy niezależnego doradcy finansowego. Dużą popularnością i względnie niewielkim ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się inwestycje w rynek nieruchomości i kamienie szlachetne. Jednak przy tej okazji trzeba zauważyć, że do dokonywania inwestycji na tych polach musimy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Małym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się również lokaty bankowe oraz fundusze inwestycyjne.