Najważniejsze instytucje finansowe

Operowaniem zasobami finansowymi i obsługą finansową podmiotów indywidualnych i gospodarczych zajmują się w naszym kraju instytucje finansowe. Najważniejsze instytucje finansowe w naszym kraju wymienia w jednym ze swoich artykułów kodeks spółek handlowych. Jedną z nich są fundusze inwestycyjne, cieszące się rosnącą popularnością, ponieważ można na nich zarobić z reguły więcej niż na tradycyjnych lokatach bankowych. Instytucją finansową wymienioną przez kodeks handlowy są również domy maklerskie. W domach maklerskich zrzeszeni są maklerzy giełdowi i indywidualni oraz wszyscy gracze. Obecnie na warszawskiej giełdzie działa ponad czterdzieści domów maklerskich. Instytucjami finansowymi pełniącymi ważne funkcje ekonomiczne i finansowe są fundusze powiernicze i emerytalne. Czuwają one nad pieniędzmi wielu milionów osób pracujących w naszym kraju. Towarzystwa emerytalne i towarzystwa funduszy emerytalnych, to kolejne instytucje finansowe, które działają w naszym kraju. Również zakłady ubezpieczeń wchodzą w skład tego segmentu finansów. Instytucje finansowe by zostały zaliczone do tego sektora muszą posiadać swoje siedziby na terenie Rzeczypospolitej, albo na terenie kraju należącego do organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju. Instytucje finansowe mają częstokroć prawo do emisji papierów wartościowych.