Mechanizm działania obligacji

Dlaczego państwo emituje obligacje? Otóż budżet państwa działa na podobnych zasadach, jak choćby budżet domowy rodziny, niezależnie od ogromnej dysproporcji kwot, które składają się na te dwa budżety. Budżet państwa, podobnie jak gospodarstwo domowe, osiąga bowiem różnego rodzaju dochody i ponosi różne wydatki. Jednak budżet powinien być zrównoważony, czyli osiągać równowagę między dochodami i wydatkami. Jeśli w określonym miesiącu wydatki przekraczają dochody, trzeba pozyskać pieniądze na nie inną drogą, zazwyczaj poprzez kredyt. Obligacje są właśnie długiem publicznym, czyli kredytem, jakie państwo zaciąga u różnych przedsiębiorstw i obywateli, kupujących obligacje państwowe. Są one kupowane chętnie z dwóch powodów. Po pierwsze, państwo w praktyce nie może upaść (choć czasami w mniej stabilnych krajach to się zdarza), a tym samym wykup przez nie obligacji jest sprawą pewną. Po drugie, państwo powiększa kwotę wykupu o odsetki, które są nie tylko wyższe od inflacji, lecz także wyższe od większości lokat bankowych. Tym samym obligacje mogą stanowić świetną lokatę kapitału, zwłaszcza dla osób nie lubiących ryzyka i pragnących inwestować na dłuższy czas. Z uwagi na to, że państwo ciągle potrzebuje nowych środków na swoje wydatki, w związku z praktycznie stałym deficytem budżetowym, spłacane obligacje są praktycznie od razu zastępowane kolejnymi.