Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

Zdarzają się w prowadzeniu biznesu takie sytuacje, że trzeba na pewien czas przerwać działalność gospodarcza, jednak bez całkowitego odchodzenia od prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie jest taka możliwość, że można zawiesić prowadzenie działalności, pod pewnymi warunkami – okres zawieszenia nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie musimy opłacać żadnych składek, dotyczy to zarówno składek zusowskich, jak i składki zdrowotnej – jednak niektórzy opłacają składkę tą we własnym zakresie, aby posiadać nadal ubezpieczenie zdrowotne. Aby zawiesić działalność gospodarczą, wystarczy jedna wizyta w urzędzie, gdzie rejestrowaliśmy działalność – obecnie nie ma już potrzeby odwiedzania urzędu skarbowego czy ZUS-u, jak to było jeszcze do niedawna. Zawiesić działalność możemy już od dnia następnego po wizycie w wydziale działalności gospodarczej. Jeżeli przykładowo zawieszamy działalność gospodarczą na okres 6 miesięcy, jednak okaże się, że będziemy chcieli przedłużyć okres zawieszenia działalności, nie jest wymagana następna wizyta w urzędzie. Po prostu okres zawieszenia skończy się w tedy, gdy odwiedzimy urząd i obwieścimy podjecie decyzji o zakończeniu zawieszenia prowadzonej przez nas działalności biznesowej.