Jakie formalności przy założeniu firmy

Jakie formalności przy założeniu firmy

Od lat słyszy się w naszym kraju głosy, że nasze państwo nie jest przyjazne dla przedsiębiorców, również tych, którzy dopiero zakładają swoje firmy. Jako przykład podawane jest to, że w Wielkiej Brytanii można zarejestrować firmę podczas jednej rozmowy telefonicznej. U nas wprawdzie aż tak dobrze nie jest, jednak z roku na rok sytuacja w zakresie formalności związanych z zakładaniem własnej firmy poprawia się. Na pewno pierwsze kroki będziemy musieli skierować do miejscowego urzędu miast lub gminy, gdzie zgłosimy naszą firmę – po podaniu danych dotyczących naszej osoby i firmy, opłaceniu w kasie urzędu kwoty 100 złotych możemy wykonywać dalsze czynności. Kolejne kroki skierujemy do urzędu skarbowego, a następnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie niestety będziemy musieli wypełnić szereg dokumentów. W urzędzie skarbowym będziemy musieli zadeklarować, jaką wybierzemy formę opodatkowania naszej działalności. Potem pozostanie jeszcze wyrobienie sobie pieczątki, zamówienie odpowiedniej ilości wizytówek, bo jako poważny przedsiębiorca musimy takowe zawsze posiadać przy sobie. Jeśli będziemy posiadali lokal do prowadzenia działalności, konieczne będzie zgłoszenie tego faktu miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, celem skontrolowania warunków sanitarnych panujących w siedzibie firmy lub w innych pomieszczeniach do niej przynależnych.