Jak ważny jest coaching w biznesie

Każda firma, zatrudniając nowego pracownika, stara się wyłowić z całej grupy osób składających swoje CV tych najlepszych, najbardziej odpowiednich na dane stanowisko, a więc posiadających z jednej strony fachowa wiedzę i doświadczenie, z drugiej zaś potencjał tkwiący w danej jednostce ludzkiej. Właśnie ten potencjał, ukryte w człowieku siły i umiejętności są obiektem zainteresowania specjalnych trenerów, wykonujących zajęcie coachingu. Jest to rodzaj selekcji pracowników coraz bardziej popularny na świecie, co wynika w prostej linii ze skuteczności takiego właśnie sposobu uzyskiwania wyników przez poszczególnych poddanych coachingowi pracowników. Tak najprościej mówiąc coaching to pewien rodzaj przekazania wiedzy, umiejętności przez osobę, która je posiada, a jednocześnie jest w stanie skutecznie ją przekazać dla poszczególnych jednostek, dopasować niejako te umiejętności do posiadanych już przez poszczególnych pracowników. Samo działanie coachingu rozpoczyna się zazwyczaj od bacznej obserwacji danego pracownika firmy, czasem jest to nowy nabytek przedsiębiorstwa, a może to być też długoletni pracownik. Trener po okresie wnikliwej obserwacji widzi, jakie tkwią w danej jednostce zdolności, jaki ma potencjał, co umie, a w jakich obszarach można jeszcze wiele zdziałać. Następnie w formie treningu następuje przekazywanie wiedzy trenera dla pracownika, dzięki czemu na pewno będzie on w stanie bardziej wykorzystać nie tylko posiadaną wiedze i doświadczenie, ale też i drzemiące w nim ukryte zdolności, potencjał, o jakim niekoniecznie mógł nawet wiedzieć.