Jak rozumiemy rynek finansowy?

Na rynku finansowym przedmiotem zapłaty jest kapitał. Środki pieniężne są zamieniane na papiery wartościowe przedsiębiorstw. Każdy może pójść na giełdę papierów wartościowych i zakupić dany papier, jeżeli odpowiada nam cena papieru oraz marka danej firmy. Papiery wartościowe zapewniają w przyszłości dochód bądź stratę. Nigdy nie jesteśmy pewni czy wartość papieru spadnie czy wzrośnie w zależności w jakiej kondycji ekonomicznej jest dane przedsiębiorstwo. Czasem po prostu wystarczy szczęście, aby szybko się dorobić na giełdzie papierów wartościowych. Niektórzy spędzają bardzo dużo czasu na analizie wzrostów i spadków papierów wartościowych w największych firmach. Czasem trwa to nawet miesiące zanim odkryjemy coś ciekawego co zapewni nam przyszły dochód. Patrząc na to mamy alternatywę zarobku zamiast np. Lotto, gdzie wypełniamy kupon i czekamy na odpowiednie liczby. Kto uczestniczy w rynku finansowym? Mamy tutaj prostą odpowiedź: wszyscy inwestorzy finansowi(podaż), inwestorzy rzeczowi (zapewniają popyt) oraz pośrednicy jak np.: biura maklerskie, bank itp. Rynek finansowy składa się na: rynek walutowy, rynek kapitałowy oraz rynek pieniężny. Na rynku pieniężnym dokonuje się transakcji, które mają ważność jednego roku, czyli mamy wystarczająco dużo czasu, aby dokonać transakcji.