Gromadzenie kapitału zakładowego

W kodeksie spółek handlowych niektóre formy organizacyjno-prawne muszą przed rozpoczęciem działalności zgromadzić odpowiedni kapitał podstawowy zanim będą pełnoprawnym podmiotem prawa. Wśród czterech spółek osobowych, tylko na spółce komandytowo-akcyjnej ciąży wymóg zebrania pięćdziesięciu tysięcy złotych. Bez takiego majątku, wspólnicy nie mogą prowadzić żadnych działań. Obie spółki kapitałowe muszą zebrać kapitał podstawowy przed startem działalności, jedna w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi on tylko pięć tysięcy złotych, natomiast w przypadku spółek akcyjnych wynosi aż sto tysięcy złotych. Spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne posiadają możliwość emisji papierów wartościowych. Spółdzielnie europejskie także muszą zebrać odpowiedni kapitał zakładowy, dokładnie trzydzieści tysięcy euro. Największy kapitał zakładowy muszą zebrać wspólnicy w spółkach europejskich, bo aż sto dwadzieścia tysięcy euro. Przed rozpoczęciem każdej z tych form prawnych działalności gospodarczych warto dokładnie się zastanowić, która będzie dla nas najodpowiedniejsza. Spółki posiadające duży kapitał zakładowy cieszą się wyższą wiarygodnością zarówno w oczach instytucji bankowych, jak i innych podmiotów gospodarczych. W spółkach tego rodzaju wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości swojego wkładu.