Finanse podmiotów gospodarczych

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorców odpowiada w największym stopniu za wysokość produktu krajowego brutto i za ogólny rozwój krajowej gospodarki. Każda działalność gospodarcza niezależnie od stopnia skomplikowania strukturalnego i organizacyjnego posiada dwa sposoby na finansowanie firmy. Środki pieniężne mogą pochodzić z wewnętrznych źródeł, albo ze źródeł niezwiązanych z przedsiębiorstwem. Oczywiście najlepiej by było, gdyby każda działalność gospodarcza działa, w jak największym zakresie oparta na wypracowanych dochodach, zyskach netto. Tak dobrze jednak nie jest, i regularnie większość firm boryka się z problemami finansowymi. Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jest rzecz jasna nie mniej ważne od uzyskiwanych zysków netto. Wielokrotnie firmy osiągające na koniec roku dodatnie wyniki sprzedaży nie potrafiły oprzeć się realiom rynkowym i musiały ogłosić likwidację, ponieważ nie udało się utrzymać płynności finansowej. Do wewnętrznych źródeł finansowanie działalności przedsiębiorstwa należy oprócz środków pochodzących z zysków netto, finansowanie z odpisów amortyzacyjnych czy też z dodatkowych wkładów wspólników. Do zewnętrznych źródeł należą wkłady pieniężne ewentualnych inwestorów krajowych i zagranicznych, czy też otrzymane od banków zobowiązania kredytowe.