Elementy rynkowe warunkujące popyt

Jednym z najważniejszych praw stosowanych w ekonomii jest prawo popytu. Według tej zasady im niższe ceny dóbr i usług, tym większe nimi zainteresowanie konsumentów. Na przestrzeni ostatnich lat w ekonomii wyróżniono wiele czynników, które wpływają na wielkość popytu dóbr na rynku. Poza ceną produktów i usług, która niewątpliwie spełnia tutaj największą rolę na sprzedaż wyprodukowanych dóbr wpływają również inne czynniki. Kolejnym głównym czynnikiem wpływającym na to z ekonomicznego punktu widzenia ważne zjawisko są dochody konsumenta. Jeżeli średnie dochody konsumentów w danym regionie spadają, a ceny dóbr i usług pozostają takie same, to z całą pewnością popyt na tym terenie osłabnie. W krótkim czasie będzie można zauważyć, że konsumenci kupują coraz mniej produktów i zamawiają mniej usług. Niewątpliwie w przypadku popytu niebanalny wpływ na jego wielkość ma także poziom cen dóbr zastępczych i uzupełniających. Konsumenci niezależnie od tego, na jakim rynku działają, zawsze szukają najtańszych opcji zakupu. Przeważnie w zamożnych społeczeństwach na wysokość popytu wpływa również chęć wyróżnienia się z danej grupy konsumenta. Często rozglądamy się w poszukiwaniu ubrań czy innych towarów, których nie posiadają osoby z naszego najbliższego otoczenia. Gust i preferencje konsumenta także wpływają na popyt.