Dochody w gospodarstwie domowym

Każdy z nas kiedyś zastanawiał się jaki ma dochód. Niektórzy lubią się tym chwalić, inni zaś w ogóle nie chcą wchodzić w ten temat. Na początku, aby zająć się rozważaniem nad tym jakie dochody uzyskujemy w naszym gospodarstwie domowym należy zastanowić się czym jest dochód. Dochód jest to różnica między naszymi przychodami uzyskanymi w pewnym określonym czasie np.: 1 miesiąc(czyli np. sprzedamy 2 chleby po 3zł otrzymamy dochód 6 zł), a kosztami uzyskania tego dochodu. Jeżeli ma wystąpić w ogóle dochód wartość ta musi być dodatnia np.: dochód wyniósł +4zł, ponieważ 2 zł kosztowało nas wytworzenie chleba a przychód był 6zł. W rzeczywistości różne przedsiębiorstwa różnie określają swój dochód. Występują różne rodzaje dochodu. Przykładem mogą być dochody bezzwrotne. Są to np.: cło, podatek, opłata budżetowa, dywidenda wypłacana przez przedsiębiorstwo itp. Inny podział mają również dochody zwrotne. Dochody zwrotne dzielimy na krajowe oraz zagraniczne. W skład dochód krajowych wchodzą bony skarbowe, obligacje rządowe, kredyty banku centralnego. Dochód zagraniczny: papiery wartościowe w obcych krajach, dochody międzypaństwowe. Znając termin dochód możemy teraz spokojnie usiąść w fotelu, zaparzyć sobie pyszną kawę i zacząć rachować swój dochód jaki np. co miesiąc uzyskujemy. Możemy teraz zaprosić sąsiadów i pochwalić im się swoim największym dochodem.