Czy podatki w Polsce zachęcają do inwestowania

CIT to podatek, jaki płacą przedsiębiorcy w danym kraju – jest to jeden z wskaźników mówiących o tym, czy w danym kraju panuje dobry klimat dla przedsiębiorców, w tym tych z zagranicy, do inwestycji. W naszym kraju PIT jeszcze jakiś czas temu, bo w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wynosił 40 procent, co było stawka jedną z najwyższych w Europie. Stopniowo był jednak obniżany i obecnie wynosi w naszym kraju 19 procent – jest to stawka jedna z najniższych na naszym kontynencie, plasuje nas pod tym względem na 7 miejscu, niższy CIT od nas mają między innymi takie kraje jak Bułgaria, Rumunia i Irlandia, zaś nasi sąsiedzi – Słowacy i Czesi mają ten podatek na identycznym jak my poziomie. Jednak są w Europie kraje, gdzie podatek dla przedsiębiorstw jest bardzo wysoki, przykładem mogą być Francja czy Belgia, gdzie podatek ten wynosi aż 35 procent. Podatek CIT jest to jeden z czynników zachęcających inwestorów zagranicznych do zainteresowania danym krajem jako celem inwestycyjnym, chociaż i inne czynniki odgrywają tu niebagatelną rolę – należą do nich sfera biurokratyczna czy infrastruktura. Polska pod względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych, a więc warunków sprzyjających do inwestowania zajmuje bardzo dalekie miejsce, mniej więcej w okolicach 2/3 tej stawki, liczącej 183 kraje.