Czy osobie niepełnosprawnej łatwo jest założyć w Polsce firmę

Od dawna różnego rodzaju organizacje pozarządowe, jak też i niektóre związane oficjalnie z różnymi szczeblami władzy nawołują, aby pracodawcy zatrudniali osoby niepełnosprawne. Jest to szczególnie ważny aspekt, że w naszym kraju – w porównaniu do większości państw wysoko i średnio rozwiniętych – stosunkowo niewielu bezrobotnych posiada jakąś prace, nieważne, w jakim wymiarze czasowym. Pomimo, iż zatrudnienie osoby niepełnosprawnej opłaca się wielu przedsiębiorcom poprzez uzyskanie specjalnych dotacji z funduszu osób niepełnosprawnych, to działanie wielu przedsiębiorców w tym zakresie też nie jest fair. Zatrudniają bezrobotnego, otrzymują dotację i zwolnienia podatkowe, a po minimalnym okresie zatrudnienia zwalniają bezrobotnego, by na jego miejsce przyjąć innego i ponownie wykorzystać dotacje. Takie praktyki wcale nie polepszają losu osób niepełnosprawnych, a wręcz odwrotnie – pogłębia się tylko ich frustracja. Ciekawym więc pomysłem jest założenie firmy przez samego niepełnosprawnego – przy wsparciu finansowym z funduszu osób niepełnosprawnych, przy wsparciu też doradczym lokalnej władzy czy danego związku, na przykład osób niewidomych czy niedosłyszących. Taki biznes może się opłacać, osoby niepełnosprawne mają zazwyczaj większą cierpliwość niż osoby w pełni sprawne, pewne czynności mogą wykonywać nie gorzej niż inni. Wiadomo wtedy, że taki samozatrudniony niepełnosprawny nie będzie przez żadnego pracodawcę potraktowany przedmiotowo. Aby takie przedsięwzięcia miały większą szansę realizacji, warto byłoby, aby lokalne struktury samorządowe bardziej włączyły się w proces samozatrudnienia osób niepełnosprawnych zamieszkujących na danym terenie, może ciekawym pomysłem będzie zakładanie firm przez osobę niepełnosprawną i w pełni sprawną z grona bezrobotnych – ich umiejętności i zdolności mogłyby wspólnie przynieść dobre rezultaty.