Czy emerytura wystarczy na starość ?

Wiele osób, zwłaszcza młodych, nie myśli o czasach, kiedy będą starzy i nie będą mogli już pracować, wychodząc z założenia, że to nastąpi dopiero za wiele lat. Rzeczywiście, od rozpoczęcia dorosłego życia do osiągnięcia wieku emerytalnego może minąć prawie 50 lat, nie oznacza to jednak, że o jesień swego życia nie należy się troszczyć odpowiednio wcześniej. W praktyce bowiem, nasza emerytura zależy przede wszystkim od tego, jaką kwotę składek emerytalnych zdążymy odłożyć przez całe swoje życie zawodowe. Oczywiście, państwo gwarantuje osobom, które przepracowały określony czas, emeryturę minimalną. Jest ona jednak zbyt niska, aby starczyła na bezproblemowe utrzymanie się. Powinniśmy więc otrzymywać znacznie wyższą emeryturę, jednak problem leży w tym, iż wiele osób posiada długie okresy w swoim życiu, podczas których nie może znaleźć pracy i tym samym nie odkłada żadnych składek emerytalnych. Inni wprawdzie pracują, ale na tzw. umowach śmieciowych, w związku z czym również nie są im potrącane składki emerytalne. Tak więc, w myśl powyższego, tylko dziś i przez najbliższe lata, większość emerytów będzie pobierać odpowiednio wysokie świadczenie emerytalne. Następne pokolenia natomiast mogą mieć bardzo niskie emerytury, gdyż części nawet nie będzie przysługiwała najniższa, państwowa emerytura.