Czasy kryzysu – w co warto inwestować

Jeszcze kilka lat temu, zanim po całym świecie nie rozlał się najpierw kryzys finansowy, a następnie gospodarczy, ogromna większość inwestorów, w tym firmy, inwestowały w światowe giełdy, oczywiście dotyczyło to również giełdy w Warszawie. Jednak od roku 2008 takie inwestycje są wysoce niepewne, bywały okresy czasu, że giełda ciągle leciała w dół, trwał stan prawie nieustannej bessy. W co więc obecnie inwestować, aby nie tylko nie stracić zainwestowane pieniądze, ale też i osiągnąć godziwe zyski, z zachowaniem bezpieczeństwa danej inwestycji? Na pewno jedna z bezpieczniejszych obecnie lokat, jak w każdym kryzysowym czasie, jest lokata w kruszce, ze szczególnym uwzględnieniem złota. Od kilku lat właśnie złoto regularnie drożeje, i to w bardzo ostrym tempie – analitycy rynkowi przewidują, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej przez 4 do 5 lat – tak wynika z cyklicznych notowań tego szlachetnego kruszcu. Innym w miarę pewnym sposobem inwestowania obecnie jest zakup nieruchomości, dotyczy to również nieruchomości komercyjnych – taka inwestycja w dłuższej perspektywie czasowej jest zawsze opłacalna, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy ceny na rynku nieruchomości znajdują się w dolnych granicach – w tym czasie dokonana inwestycja w nieruchomości może przynieść w ciągu 2-3 lat znaczny zysk.