Asertywność jako cecha dobrego przedsiębiorcy

Z pojęciem asertywności możemy spotkać się dość często, zwłaszcza w prasie, lecz z precyzyjnym wyjaśnieniem tego pojęcia często bywają problemy. Czym jest więc asertywność? Ogólnie rzecz ujmując, jest to zdolność mówienia „nie” w określonych sytuacjach. Jednak obok samej negacji, ważny jest tutaj także sposób jej wyrażenia. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wyjaśnić przy tym jej powód, nie reagując agresją, ani też nie naruszając godności osobistej oponenta. Osoba asertywna w sposób bezpośredni przekazuje swoje poglądy, przekonania i potrzeby, potrafi też w sposób właściwy bronić swoich racji. Postawa asertywna sprzyja też kompromisowemu rozwiązaniu ewentualnego konfliktu. Analizując powyższe cechy, nie ulega też wątpliwości, że powinny one przejawiać się w zachowaniu dobrego przedsiębiorcy. Powinien on bowiem umieć rozwiązywać różnorakie problemy, a także cechować się postawą, która uwzględnia godność osobistą nie tylko klientów, ale przede wszystkim swoich współpracowników. Przedsiębiorca, będąc osobę asertywną, potrafi przyjąć także krytykę zarówno pod swoim adresem, jak i pod adresem firmy, której jest właścicielem. Asertywność stanowi więc jeden z podstawowych elementów zdolności komunikowania się, która powinna stanowić jedną z podstawowych cech przedsiębiorcy w dzisiejszym świecie gospodarczym.