Analiza finansowa firm

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba koniecznie wykonywać analizę finansową, która pomaga prognozować rozwój wypadków w naszym przedsiębiorstwie i pozwala na ocenienie poczynionych postępów i poprawia naszą wiedzę o skuteczności podjętych decyzji biznesowych i inwestycyjnych. Od pewnego czasu analizę finansową przeprowadza się regularnie nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Korzyści z takich działań dostrzegły także mikro i małe przedsiębiorstwo. Nawet zatrudniając kilka osób, skala przedsięwzięcia i liczba podjętych decyzji w trakcie ostatnich miesięcy jest tak duża, że trudno to wszystko przeanalizować bez przelania tych wiadomości na papier. Ważne by nasza analiza finansowa była wykonana w oparciu o rzeczywiste wyniki sprzedaży, wydatki, i tym podobne elementy, które składają się na taką operację. Efektywność dokonanych transakcji można niekiedy ocenić dopiero po kilku miesiącach od jej zakończenia. Choć teoretycznie analizę finansową wykonujemy dla własnych potrzeb, to jest ona wymagana także przez podmioty zewnętrzne, jak instytucje bankowe, kontrahenci biznesowi, i wszystkie współpracujące z nami instytucje finansowe. Żadna instytucja kredytowa nie rozpatrzy pozytywnie naszego wniosku o środki na inwestycje, gdy nie będziemy posiadać aktualnej analizy finansowej, określającej naszą kondycję ekonomiczną.