Obliczanie ryzyka inwestycyjnego

Z każdą inwestycją, niezależnie od tego, na jakim rynku została ona przeprowadzona wynika pewne ryzyko i niebezpieczeństwo poniesienia start. Tam, gdzie inwestujemy swoje pieniądze, zawsze występuje ryzyko straty. To ryzyko może być mniejsze i większe, ale zawsze się przewija. Dużym ryzykiem obarczone są na przykład inwestycje w niektóre papiery wartościowe, jak akcje spółek. Jeśli dokładnie nie prześledziliśmy sytuacji finansowej danej spółki, to może się w krótkim czasie okazać, że boryka się dana spółka z dużym problemami ekonomicznymi i ma kłopoty w utrzymaniu płynności finansowej. Takie okoliczności niechybnie wpłyną na gwałtowny spadek cen pojedynczych akcji takiej spółki. W ogóle grając na giełdzie trzeba każdy krok wykonywać bardzo ostrożnie. Większość krótkoterminowych inwestycji obciążonych jest dużym ryzykiem inwestycyjnym. By dokładnie przeanalizować całą sytuację warto dodatkowo skorzystać z pomocy niezależnego doradcy finansowego. Dużą popularnością i względnie niewielkim ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się inwestycje w rynek nieruchomości i kamienie szlachetne. Jednak przy tej okazji trzeba zauważyć, że do dokonywania inwestycji na tych polach musimy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Małym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się również lokaty bankowe oraz fundusze inwestycyjne.

Both comments and pings are currently closed.